drs. Rob Kemperink; 30 jaar voorzitter

Gedurende meer dan 30 jaar was dhr. Kemperink  voorzitter van  de Historische Vereniging Felua.

 

 

 In maart 2006 heeft er in het Nieuwsbulletin Felua een interview van Rob Kemperink gestaan afgenomen en gefotografeerd door Han Tetterode Ravenstein. Hiervan is het artikel gepubliceerd dat heet;

In gesprek met……

 U kunt hier in alle rust nog een keer luisteren naar de lezing gehouden door dhr. Kemperink  tijdens zijn afscheid als voorzitter op 23 maart 2011 over Vroeg Christendom langs de IJssel. Franken, Saksen, Liafwin. 

lezing drs. Kemperink over Liafwin

Liefde voor de Middeleeuwen, een bloemlezing uit artikelen van drs. R.M. Kemperink.

Onder redactie van Burchard Elias en Han Tetterode Ravestein is er met zorg een keuze gemaakt uit middeleeuwse artikelen van drs. R.M. Kemperink. Er is gekozen voor artikelen die niet gemakkelijk te vinden zijn in boeken en tijdschriften. Ze handelen over missionarissen als Wilibrord, Bonifatius en Liafwin, vroege middeleeuwers als gravin Adela van Hamaland en de schrijver Rodulfus Glaber en zijn Historien, pelgrims en het mirakel van Amersfoort van 1444, en de oudste geschiedenis van Amersfoort, Apeldoorn en de Veluwe. De bundel wordt afgesloten met een beknopte bibliografie.

Dit boek is te bestellen via Els Kemperink- Middeldorp;

kemperinkels@gmail.com

Kosten 15 euro ( exlusief verzendkosten)