Nieuwsbulletin

Het Nieuwsbulletin van de Felua is in 1982 voor de eerste keer uitgegeven. Het was bedoeld om de leden te informeren over de activiteiten van de vereniging. Het blaadje bestond uit 2 pagina’s. Er was een rubriek die tips gaf in het kader van ” trek er eens op uit” en men hoopte op kopij van de leden zelf. Er werden reisverslagen van excursie in gepubliceerd en informatie vertstrekt over tentoonstellingen in museum Marialust of nieuws uit het Apeldoorns Archief. Grote artikelen werden nog niet in een keer gepubliceerd maar opgedeeld in verschillende afleveringen. 

In juni 1982, werd Rob Kemperink lid van de redactie en kwam het Nieusbulletin “nieuwe stijl”, die een forum wilde zijn voor amateur en vakman die zich bezig houlden met de geschiedenis van de Veluwe.  Kemperink pleitte tevens voor meer aandacht voor de regionaal-historische benadering van de Veluwe naast de lokale geschiedbeoefening van Apeldoorn. 

Dat is het Nieuwsbulletin steeds meer geworden; een plek waar veel aandacht werd besteed aan de historie van Apeldoorn en de Veluwe. In de loop der jaren zijn er tal van artikelen in gepubliceerd die door hun degelijke opbouw, notenverwerking en onderzoek van wezenlijk belang zijn voor diegene die zich bezighouden met regionale geschiedbeoefening maar ook voor mensen die interesse hebben in de geschiedenis van de regio.

Op deze pagina vindt u een globaal overzicht van de artikelen die in de loop der jaren zijn gepubliceerd. Op de jaartallen vind u de link naar de Nieuwsbulletins. 

Helaas zijn nog lang niet alle Nieuwsbulletins gedigitaliseerd; maar mocht u interesse hebben in een nog niet gedigitaliseerd artikel dan kunt u dat gratis digitaal toegestuurd krijgen.

Neem bij interesse contact op met tvanare@gmail.com

2014 

In deel 1-2;

“De Nederlandse papierindustrie en handel in de zeventiende en achttiende eeuw met het accent op Veluwse bijdrage.” Door Evert de Jonge.

In deel 3-4;

Stedelijke ontwikkeling in Apeldoor 1945-1975.” Door Richaed Hermans.

2013

In deel 1-2;

‘ Ambstjonkers, Hakhout en hereboeren. De geschiedenis van het Woudhuis.’ door M.V.T. Tenten.

‘ De bevrijding van Apeldoorn in 1813 en de rol van admiraal van Kinsbergen’. door Willy Smit-Buit.

In deel 3-4;

‘ De Marken op de Veluwe’. door Evert de Jonge.

‘In memoriam, Rob Kemperink’. door Willy Smit-Buit.

 

 

2011/2012

2010

 

2009

 

 

2008

 

In dit jaar zij er tal van andere publicaties geweest naast het Nieuwsbulletin. Dit verklaart waarom er maar een nieuwsbulletin is verschenen dit jaar.
Hierin staat;
een artikel over Ambtsjonkers en geld van Evert de Jonge;
‘”De Veluwse Ambtjonkers en de lokale financien”. Door Evert de Jonge.
En in het Nieuws in het kort gaat het over het Alliantiewapen van de families Ten/van Gro(o)tenhuis en Van Buerlo.

 

2007

 

2006

In dit jaar is er ook maar een bulletin verschenen waarin opgenomen zijn;

‘Katholieke adel in het lokale bestuur in het kwartier van de veluwe, in het bijzonder in de ambten Heerde, Epe, Apeldoorn, Voorst en Brummen (1621/1795).’ door Marc V.T. Tenten.

In gesprek met Drs. R.M. Kemperink door J.W. Tetterode Ravestein

‘ Ugchelen: dorp in stad.’ door Stefan Rutte

 

2005

 

2004

 

2003

deel 4 lijkt te ontbreken. Nader te onderzoeken. De volgende artikelen zijn alvast terug te vinden;

nr. 1

In gesprek met Carin reinders door J.W. Tetterode Ravestein

‘ Nogmaal de Oosterhof.’ door E. de Jonge

 

nr. 2

‘ De collectie Felua, oudheden van allerlei aard.’  door R.M. Kemperink.

 

nr 3.

‘ Adelijke huizen op de Veluwe en hun bewoners VIII, Vosbergen.’ door M.V. T. Tenten.

‘ De collectie Felua, Munten uit het Munnikenbos; de muntvondst in Wapenveld van 1934.’ door R.M. Kemperink.

 

 

2002

 

 2001

 

 

 

2000