Felua Bulletin

Het is de bedoeling at alle oude Felua Bulletins worden gedigitaliseerd en op de site gezet. Maar i.v.m. een tekort aan vrijwilligers zal dit langere tijd in beslag gaan nemen.

Mocht u dit nu zo jammer vinden en mee willen helpen dan horen we dit natuurlijk graag!

mail naar ; info@historischeverenigingfelua.nl