Collectiestukken onder de aandacht. De grote kerk aan de Loolaan.

De Grote Kerk aan de Loolaan.

In de Felua collectie zijn een aantal foto’s aanwezig van de bouw van de Grote Kerk aan de Loolaan.Hierop is onder meer te eerste steenlegging te zien en krijgen de bouwers een gezicht door de portretfoto. Op de plaats van de Grote Kerk werd in1842 een zogenaamdeWaterstaatskerk gebouwd. Deze werd in 1890 door een brand compleet verwoest. Twee jaar later werd door de firma Chris Wegerif op de fundamenten een nieuwe kerk gebouwd naar ontwerp in renaissancestijl van de Roterdamse architect Jan Verheul. ln 1891 legde de toen 10-jarige prinses Wilhelmina de eerste steen. Zij woonde met haar moeder koningin Emma ook de eerste kerkdienst bij op zondag 25 september 1892.

In de kerk bevindt zich de zogenaamde Koninginnenbank, die ook wel Wilhelminabank, of Hofbank wordt genoemd. Een speciale ingang van de kerk (onder de toren) verschaft toegang tot deze ereplaats. Tot 1985 waren deze ingang en de bank voorbehouden aan leden van de koninklijke familie. De kerk wordt van tijd tot tijd nog steeds door de Koninklijke familie bezocht.