"Felua voor geschiedenis en archeologie van de Veluwe"

ANBI-nummer: 816426284

Welkom

De Historische Vereniging Felua houdt zich sinds 17 januari 1896 bezig met de geschiedenis en archeologie van Apeldoorn en  de Veluwe. Daarnaast bezit Felua een uitgebreide collectie historische voorwerpen en boeken die CODA in bewaring heeft.

 

Platform voor geschiedenis van Apeldoorn en de Veluwe

 

Voor diegene die willen publiceren of aandacht willen vragen voor hun historisch werk, en dat kan op allerlei niveau en onderwerp, willen wij een platform bieden waarbij je gratis en gemakkelijk een groter publiek kunt bereiken.

Kijk onder boekentips voor de boeken en naslag voor de artikelen.

Deel je inzicht en kennis op Het Historisch Platform.

aanmelden


Verification

Felua maakt ook deel uit van het Erfgoedplatform Apeldoorn

Voor een actuele agenda van cultureel Apeldoorn is het altijd handig om op de website van het Erfgoedplatform Apeldoorn te kijken.

 

Het Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) bestaat sinds 2002 als een samenwerking van cultuurhistorische organisaties. Sinds 2013 is het samenwerkingsverband omgezet in de Stichting Erfgoed Platform Apeldoorn. De doelstelling van de stichting is vooral het in gezamenlijkheid organiseren van activiteiten voor de Apeldoornse samenleving en belangstellenden van elders in den lande.

 

Van Gemeente Apeldoorn.

Nieuwsbrief Gemeente Apeldoorn online:

www.apeldoorn.nl\cultuurhistorie.

Onderaan de nieuwsbrief vindt u een aanmeld mogelijkheid met uw email-adres.

De nieuwsbrief krijgt u dan steeds automatisch in uw mailbox.

Heeft u vragen of tips? Laat het ons weten via cultuurhistorie@apeldoorn.nl

of bel O55-5802153 Yvonne de Vries, communicatieadviseur cultuurhistorie

 

 

Werkgroep stedelijke ontwikkeling 1945-1970

De historische vereniging Felua is in samenwerking met Coda onderzoek gaan doen naar de na-oorlogse geschiedenis van Apeldoorn. Directe aanleiding is het beschikbaar komen van het Bestuursarchief van de gemeente over de periode 1945-1985.  Scharnierpunt in het onderzoek is de zgn. Structuurnota 1960: de eerste echte visie van het gemeentebestuur op de ontwikkeling van de stad.

heeft u interesse neem dan gerust contact op of kijk onder de link;

 werkgroep stedelijke ontwikkeling.

 

 

Activiteiten in het archief van CODA

Sinds kort is het gehele archief van de historische vereniging Felua geïnventariseerd en gecatalogiseerd terug te vinden in het verenigingsarchief van CODA.  Maar de samenwerking met CODA is nog niet ten einde; er zullen meer archiefwerkzaamheden gedaan worden waarvan we u op de hoogte willen houden.

Mocht u ook nog documenten, foto’s of voorwerpen hebben waarvan u denkt dat ze van historisch belang zijn omdat het een beeld geeft van de geschiedenis van Apeldoorn dan is het archiefdepot een veilige plek.

In een tijd waarin het digitale goed het erfgoed van de toekomst zal zijn is het des te belangrijker dat de materiële zaken die we nog hebben goed bewaard blijven om de tand des tijds te doorstaan.

Voor vragen of schenkingen kunt u contact opnemen met;

telefoon: (055) 5268400
mail:
 archief@coda-apeldoorn.nl

 

Collectie onder de aandacht

 (info afkomstig van website CODA)

De Geschiedenis van Apeldoorn

18.10.2013 t/m 31.05.2015 | CODA Centrale Bibliotheek | toegang is gratis

Hoe leefden de eerste prehistorische bewoners op de Veluwe? Hoe ging het ijzer winnen hier in zijn werk en wat betekende de aansluiting op het spoor voor de verstedelijking van Apeldoorn? De Geschiedenis van Apeldoorn, een tijdelijke presentatie in CODA Centrale Bibliotheek, beantwoordt vragen als deze met bijzondere objecten en unieke voorwerpen. Een touchtable maakt deel uit van deze interactieve presentatie.

De Geschiedenis van Apeldoorn verhaalt en verbeeldt de rijke historie van Apeldoorn en omgeving.

Bezoekers ontdekken met een touchtable hoe het leven in Apeldoorn en omgeving zich van de prehistorie tot heden ontwikkeld heeft. De touchtable in de tentoonstelling is geprogrammeerd met www.geheugenvanapeldoorn.nl

en www.mijngelderland.nl;

twee interactieve websites die een schat aan informatie over de geschiedenis van Apeldoorn en Gelderland bevatten.

De historische kaarten op deze touchtable brengen de verstedelijking van Apeldoorn in beeld. Ansichtkaarten en historische beelden laten de ontwikkeling van de binnenstad zien

en foto’s en filmpjes tonen fragmenten uit voorbije jaren.

Geef uw mening

De Geschiedenis van Apeldoorn vormt de opmaat naar de semipermanente historische presentatie die als opvolger gezien kan worden van de eerste historische tentoonstelling Woudreuzen en Fluisterheggen die tot 2011 te zien was in CODA Museum. In die nieuw in te richten historische presentatie kunnen bezoekers in de loop van 2015 op unieke wijze opnieuw kennismaken met de geschiedenis van Apeldoorn en omgeving.

Wat mist u in de huidige presentatie en wat zou u graag opgenomen zien in de nieuwe semi-permanente tentoonstelling? Suggesties – beelden, verhalen, objecten of anderszins – zijn van harte welkom. U kunt middels het online formulier reageren.

 

 

 

Uithangbord van de herberg ‘De Prins’,

Uithangbord van de herberg ‘De Prins’ Gortel. Zo moet het zijn volgens oud verslag van ‘Felua’ en dus niet van Hotel ‘De Prins’ Apeldoorn. 19e eeuw

Model papermolen met droogschuur, 1909

Papiermolen met droogschuur. Schaal 1:10 model van de vroegere water-papiermolen aan de Vlijtseweg. Deze zgn. ‘stinkmolen’ werd in 1606 gesticht en kreeg zijn eigenaardige naam vermoedelijk, omdat er ook het ‘zemen of touwen’ van leer en het ‘vullen’ van wollen stoffen plaats vond. Beide bewerkingen verspreiden hoogst onaangename geuren. De stinkmolen was de laatste Apeldoornse papierfabriek, die papier maakte met behulp van waterkracht. In 1940 is de molen afgebroken, het restant vernietigde oorlogsgeweld in 1945. Het model is een nauwkeurige weergave.werd vervaardigddoor dhr. J Huijgen en geschonken door Jhr. W. Bas Backer, 1909 Krantenknipsel van de begrafenis van Huijgen, congierge van ” Felua ” 1947

Tolbord Gabel no 12, afkomstig van de tol bij de Echoput.

Ovaal houten tolbord, afkomstig van de tol bij de Echoput. Ca. 1800-1820.
Gabel is oorspronkelijk in Frankrijk het woord voor belasting op zout, later ook gebruikt voor andere belastingen. In Nederland voornamelijk voor tol(huis) langs verkeerswegen.

tolbord gabel

Het palmhouten kadavertje.

Palmhouten kadaver in eikenhouten doodskist. Memento mori. 18e eeuw. Ca. 1900 aan Felua geschonken door dhr. P.E.H. Leendertz uit Apeldoorn. Achtergrondinformatie te vinden in onderstaande link:

Het palmhouten cadavertje te Apeldoorn B00288 artikel

Waterleidingbuis, met gekroonde W(ilhelmus R(ex).

Alle emblemen van Koning Stadhouder Willem III, die deze waterleiding tussen 1690 en 1692 liet aanleggen van Hoog Soeren en Assel naar het Paleis Het Loo, over een lengte van 13 km. door het 6000 man sterke garnizoen van Hattem (en andere steden). Dit zijn aardewerken buizen, in mallen gemaakt. 1690-1692.

In een oud artikel van J.L.A. Cremer, ‘Een vergeten waterwerk uit de 17e eeuw’, kunt u er meer over lezen.

 

Nieuws

Einde en begin bezien door Anne Pauen

Bestuurslid van HV Felua Anne Pauen reflecteert op het einde en het nieuwe begin van HV Felua via een ander perspectief. 

Anne Pauen, geboren in 1958 in voormalig West-Duitsland, is opgeleid aan de Alba-academie als beroepscoach. De opleiding is erkend door de Stichting Post HBO Nederland, de NOBCO en heeft als enige opleiding in Nederland de accreditatie van het EMCC, voor coaches op Europees niveau. Daarnaar heeft zij bij het ‘Centrum voor systemische opleidingen’ het vak van familieopsteller geleerd en volgt zij sinds medio 2013 de opleiding als analytisch therapeute aan het Jungiaans Instituut te Nijmegen.

Geboorte en dood; het einde en begin van een vereniging gezien vanuit een Jungiaans dieptepsychologisch perspectief.

artikel Anne Pauen

Uitkomst Buitengewone Alg. Ledenvergadering zorgt voor een einde maar ook nieuw begin

Op 16 september 2015 is na lange periode van onderzoek doen en lange vergaderingen besloten om de doelstellingen en de collectie van de HV Felua  onder te brengen in de Vereniging Oud Apeldoorn. Deze groeiende vereniging lijkt de beste optie om ook in de toekomst de collectie, die in het beheer is bij CODA, en de taak van het bevorderen van het doen van historisch onderzoek garant te stellen.

Dit betekend dat de HV Felua zich zal moeten opheffen. Vervolgens zal de collectie onder voorwaarden en met samenwerking van CODA geschonken worden aan de VOA. Er zal er voor het historisch onderzoek een plek komen in de vorm van een werkgroep met het behoud van de naam Felua, die ondertussen toch ook een stukje erfgoed geworden is.

Hoe dit alles precies zal worden ingevuld zal de komende tijd worden uitgezocht door een werkgroep bestaande uit leden van beide verenigingen.

Aan het einde van dit jaar zal er een Algemene Leden Vergadering plaatsvinden waarbij de concrete invulling van overdracht naar de VOA gepresenteerd en volbracht zal worden.

Ondanks de weemoed die er was tijdens het besluit betekend dit einde tevens een nieuw begin waarbij alle betrokkenen zeer positief zijn over de gezamenlijke toekomst.

 

Uitgekomen;

Liefde voor de Middeleeuwen,

een bloemlezing uit artikelen van drs. R.M. Kemperink.

Onder redactie van Burchard Elias en Han Tetterode Ravestein is er met zorg een keuze gemaakt uit middeleeuwse artikelen van drs. R.M. Kemperink. Er is gekozen voor artikelen die niet gemakkelijk te vinden zijn in boeken en tijdschriften. Ze handelen over missionarissen als Wilibrord, Bonifatius en Liafwin, vroege middeleeuwers als gravin Adela van Hamaland en de schrijver Rodulfus Glaber en zijn Historien, pelgrims en het mirakel van Amersfoort van 1444, en de oudste geschiedenis van Amersfoort, Apeldoorn en de Veluwe. De bundel wordt afgesloten met een beknopte bibliografie.

Dit boek is te bestellen via Els Kemperink- Middeldorp;

kemperinkels@gmail.com

Kosten 15 euro ( exlusief verzendkosten)

 

 

 

Op

www.dutchjewelleryplatform.nl 

wordt het verhaal áchter het sieraad verteld.

(info afkomstig van website CODA)

Dutch Jewellery Platform is het platform voor het moderne (auteurs)sieraad.

Dutch Jewellery Platform is een online platform voor het moderne (auteurs)sieraad. Op deze website wordt aan de hand van tekeningen, brieven, krantenartikelen en ander documentatiemateriaal uit sieraadarchieven het verhaal achter het sieraad verteld. Musea, galeries, ontwerpers, sieraadliefhebbers en –professionals kunnen een profiel aanmaken om verhalen en anekdotes over het moderne auteurssieraad te vertellen en zichzelf te presenteren. Kenners en liefhebbers bouwen zo samen aan een kennisbank over het moderne auteurssieraad.

‘Room for a finger’, Onno Boekhoudt, 1999, collectie CODA

Dutch Jewellery Platform is een initiatief van CODA Museum. De website is ontworpen door drie oud-studenten Interaction Design van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem: Thomas Boland, Roel Oortgiesen en Doeke Wartena. Het online platform wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 21.