werkgroep Felua

van de Vereniging Oud Apeldoorn

Welkom

De Historische Vereniging Felua houdt zich sinds 17 januari 1896 bezig met de geschiedenis en archeologie van Apeldoorn en  de Veluwe. In 2015 is de vereniging opgeheven en zijn de kerntaken opgenomen in de Vereniging Oud Apeldoorn(VOA) in een werkgroep genaamd wekgroep Felua. De uitgebreide collectie historische voorwerpen en boeken zijn ook overgedragen aan de VOA. CODA blijft de collectie Felua in bewaring houden.

 

Platform voor geschiedenis van Apeldoorn en de Veluwe

 

Voor diegene die willen publiceren of aandacht willen vragen voor hun historisch werk, en dat kan op allerlei niveau en onderwerp, willen wij een platform bieden in de werkgroep Felua.

Kijk onder boekentips voor de boeken en naslag voor de artikelen.

Deel je inzicht en kennis op Het Historisch Platform.

aanmelden

 

Verification

De VOA (waar de werkgroep Felua onder valt) maakt ook deel uit van het Erfgoedplatform Apeldoorn

Voor een actuele agenda van cultureel Apeldoorn is het altijd handig om op de website van het Erfgoedplatform Apeldoorn te kijken.

 

 

Collectie onder de aandacht

Na de koffieklets van de VOA kwam het e.e.a. aan reactie van mensen. Onder andere van iemand die museum Marialust nog kende en wist dat daar altijd een bord/schilderij hing van sigarenhandel de Wit. Het stuk is nog niet terug te vinden maar we zullen zeker verder zoeken ! 

Uithangbord van de herberg ‘De Prins’,

Uithangbord van de herberg ‘De Prins’ Gortel. Zo moet het zijn volgens oud verslag van ‘Felua’ en dus niet van Hotel ‘De Prins’ Apeldoorn. 19e eeuw

Model papermolen met droogschuur, 1909

Papiermolen met droogschuur. Schaal 1:10 model van de vroegere water-papiermolen aan de Vlijtseweg. Deze zgn. ‘stinkmolen’ werd in 1606 gesticht en kreeg zijn eigenaardige naam vermoedelijk, omdat er ook het ‘zemen of touwen’ van leer en het ‘vullen’ van wollen stoffen plaats vond. Beide bewerkingen verspreiden hoogst onaangename geuren. De stinkmolen was de laatste Apeldoornse papierfabriek, die papier maakte met behulp van waterkracht. In 1940 is de molen afgebroken, het restant vernietigde oorlogsgeweld in 1945. Het model is een nauwkeurige weergave.werd vervaardigddoor dhr. J Huijgen en geschonken door Jhr. W. Bas Backer, 1909 Krantenknipsel van de begrafenis van Huijgen, congierge van ” Felua ” 1947

Tolbord Gabel no 12, afkomstig van de tol bij de Echoput.

Ovaal houten tolbord, afkomstig van de tol bij de Echoput. Ca. 1800-1820.
Gabel is oorspronkelijk in Frankrijk het woord voor belasting op zout, later ook gebruikt voor andere belastingen. In Nederland voornamelijk voor tol(huis) langs verkeerswegen.

tolbord gabel

Het palmhouten kadavertje.

Palmhouten kadaver in eikenhouten doodskist. Memento mori. 18e eeuw. Ca. 1900 aan Felua geschonken door dhr. P.E.H. Leendertz uit Apeldoorn. Achtergrondinformatie te vinden in onderstaande link:

Het palmhouten cadavertje te Apeldoorn B00288 artikel

Waterleidingbuis, met gekroonde W(ilhelmus R(ex).

Alle emblemen van Koning Stadhouder Willem III, die deze waterleiding tussen 1690 en 1692 liet aanleggen van Hoog Soeren en Assel naar het Paleis Het Loo, over een lengte van 13 km. door het 6000 man sterke garnizoen van Hattem (en andere steden). Dit zijn aardewerken buizen, in mallen gemaakt. 1690-1692.

In een oud artikel van J.L.A. Cremer, ‘Een vergeten waterwerk uit de 17e eeuw’, kunt u er meer over lezen.

 

Nieuws

Nieuw stuk binnen van Theo Biezeman;

Dansen bij Biezeman 2

biezeman

 

Einde en begin bezien door Anne Pauen

Bestuurslid van HV Felua Anne Pauen reflecteert op het einde en het nieuwe begin van HV Felua via een ander perspectief. 

Anne Pauen, geboren in 1958 in voormalig West-Duitsland, is opgeleid aan de Alba-academie als beroepscoach. De opleiding is erkend door de Stichting Post HBO Nederland, de NOBCO en heeft als enige opleiding in Nederland de accreditatie van het EMCC, voor coaches op Europees niveau. Daarnaar heeft zij bij het ‘Centrum voor systemische opleidingen’ het vak van familieopsteller geleerd en volgt zij sinds medio 2013 de opleiding als analytisch therapeute aan het Jungiaans Instituut te Nijmegen.

Geboorte en dood; het einde en begin van een vereniging gezien vanuit een Jungiaans dieptepsychologisch perspectief.

artikel Anne Pauen

 

Liefde voor de Middeleeuwen, een bloemlezing uit artikelen van drs. R.M. Kemperink.

Onder redactie van Burchard Elias en Han Tetterode Ravestein is er met zorg een keuze gemaakt uit middeleeuwse artikelen van drs. R.M. Kemperink. Er is gekozen voor artikelen die niet gemakkelijk te vinden zijn in boeken en tijdschriften. Ze handelen over missionarissen als Wilibrord, Bonifatius en Liafwin, vroege middeleeuwers als gravin Adela van Hamaland en de schrijver Rodulfus Glaber en zijn Historien, pelgrims en het mirakel van Amersfoort van 1444, en de oudste geschiedenis van Amersfoort, Apeldoorn en de Veluwe. De bundel wordt afgesloten met een beknopte bibliografie.

Dit boek is te bestellen via Els Kemperink- Middeldorp;

kemperinkels@gmail.com

Kosten 15 euro ( exlusief verzendkosten)

 

 

www.dutchjewelleryplatform.nl 

voor het verhaal áchter het sieraad.

(info afkomstig van website CODA)

Dutch Jewellery Platform is het platform voor het moderne (auteurs)sieraad.

Dutch Jewellery Platform is een online platform voor het moderne (auteurs)sieraad. Op deze website wordt aan de hand van tekeningen, brieven, krantenartikelen en ander documentatiemateriaal uit sieraadarchieven het verhaal achter het sieraad verteld. Musea, galeries, ontwerpers, sieraadliefhebbers en –professionals kunnen een profiel aanmaken om verhalen en anekdotes over het moderne auteurssieraad te vertellen en zichzelf te presenteren. Kenners en liefhebbers bouwen zo samen aan een kennisbank over het moderne auteurssieraad.

‘Room for a finger’, Onno Boekhoudt, 1999, collectie CODA

Dutch Jewellery Platform is een initiatief van CODA Museum. De website is ontworpen door drie oud-studenten Interaction Design van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem: Thomas Boland, Roel Oortgiesen en Doeke Wartena. Het online platform wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 21.