"Felua voor geschiedenis en archeologie van de Veluwe"

ANBI-nummer: 816426284

Welkom

De Historische Vereniging Felua houdt zich sinds 17 januari 1896 bezig met de geschiedenis en archeologie van Apeldoorn en  de Veluwe. Daarnaast bezit Felua een uitgebreide collectie historische voorwerpen en boeken die CODA in bewaring heeft.

 

Platform voor geschiedenis van Apeldoorn en de Veluwe

 

Voor diegene die willen publiceren of aandacht willen vragen voor hun historisch werk, en dat kan op allerlei niveau en onderwerp, willen wij een platform bieden waarbij je gratis en gemakkelijk een groter publiek kunt bereiken.

Kijk onder boekentips voor de boeken en naslag voor de artikelen.

Deel je inzicht en kennis op Het Historisch Platform.

aanmelden


Verification

Felua maakt ook deel uit van het Erfgoedplatform Apeldoorn

Voor een actuele agenda van cultureel Apeldoorn is het altijd handig om op de website van het Erfgoedplatform Apeldoorn te kijken.

 

Het Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) bestaat sinds 2002 als een samenwerking van cultuurhistorische organisaties. Sinds 2013 is het samenwerkingsverband omgezet in de Stichting Erfgoed Platform Apeldoorn. De doelstelling van de stichting is vooral het in gezamenlijkheid organiseren van activiteiten voor de Apeldoornse samenleving en belangstellenden van elders in den lande.

 

Van Gemeente Apeldoorn.

Nieuwsbrief Gemeente Apeldoorn online:

www.apeldoorn.nl\cultuurhistorie.

Onderaan de nieuwsbrief vindt u een aanmeld mogelijkheid met uw email-adres.

De nieuwsbrief krijgt u dan steeds automatisch in uw mailbox.

Heeft u vragen of tips? Laat het ons weten via cultuurhistorie@apeldoorn.nl

of bel O55-5802153 Yvonne de Vries, communicatieadviseur cultuurhistorie

 

 

Werkgroep stedelijke ontwikkeling 1945-1970

De historische vereniging Felua is in samenwerking met Coda onderzoek gaan doen naar de na-oorlogse geschiedenis van Apeldoorn. Directe aanleiding is het beschikbaar komen van het Bestuursarchief van de gemeente over de periode 1945-1985.  Scharnierpunt in het onderzoek is de zgn. Structuurnota 1960: de eerste echte visie van het gemeentebestuur op de ontwikkeling van de stad.

heeft u interesse neem dan gerust contact op of kijk onder de link;

 werkgroep stedelijke ontwikkeling.

 

 

Activiteiten in het archief van CODA

Sinds kort is het gehele archief van de historische vereniging Felua geïnventariseerd en gecatalogiseerd terug te vinden in het verenigingsarchief van CODA.  Maar de samenwerking met CODA is nog niet ten einde; er zullen meer archiefwerkzaamheden gedaan worden waarvan we u op de hoogte willen houden.

Mocht u ook nog documenten, foto’s of voorwerpen hebben waarvan u denkt dat ze van historisch belang zijn omdat het een beeld geeft van de geschiedenis van Apeldoorn dan is het archiefdepot een veilige plek.

In een tijd waarin het digitale goed het erfgoed van de toekomst zal zijn is het des te belangrijker dat de materiële zaken die we nog hebben goed bewaard blijven om de tand des tijds te doorstaan.

Voor vragen of schenkingen kunt u contact opnemen met;

telefoon: (055) 5268400
mail:
 archief@coda-apeldoorn.nl

 

Collectie onder de aandacht

 (info afkomstig van website CODA)

De Geschiedenis van Apeldoorn

18.10.2013 t/m 31.05.2015 | CODA Centrale Bibliotheek | toegang is gratis

Hoe leefden de eerste prehistorische bewoners op de Veluwe? Hoe ging het ijzer winnen hier in zijn werk en wat betekende de aansluiting op het spoor voor de verstedelijking van Apeldoorn? De Geschiedenis van Apeldoorn, een tijdelijke presentatie in CODA Centrale Bibliotheek, beantwoordt vragen als deze met bijzondere objecten en unieke voorwerpen. Een touchtable maakt deel uit van deze interactieve presentatie.

De Geschiedenis van Apeldoorn verhaalt en verbeeldt de rijke historie van Apeldoorn en omgeving.

Bezoekers ontdekken met een touchtable hoe het leven in Apeldoorn en omgeving zich van de prehistorie tot heden ontwikkeld heeft. De touchtable in de tentoonstelling is geprogrammeerd met www.geheugenvanapeldoorn.nl en www.mijngelderland.nl;

twee interactieve websites die een schat aan informatie over de geschiedenis van Apeldoorn en Gelderland bevatten.

De historische kaarten op deze touchtable brengen de verstedelijking van Apeldoorn in beeld. Ansichtkaarten en historische beelden laten de ontwikkeling van de binnenstad zien

en foto’s en filmpjes tonen fragmenten uit voorbije jaren.

Geef uw mening

De Geschiedenis van Apeldoorn vormt de opmaat naar de semipermanente historische presentatie die als opvolger gezien kan worden van de eerste historische tentoonstelling Woudreuzen en Fluisterheggen die tot 2011 te zien was in CODA Museum. In die nieuw in te richten historische presentatie kunnen bezoekers in de loop van 2015 op unieke wijze opnieuw kennismaken met de geschiedenis van Apeldoorn en omgeving.

Wat mist u in de huidige presentatie en wat zou u graag opgenomen zien in de nieuwe semi-permanente tentoonstelling? Suggesties – beelden, verhalen, objecten of anderszins – zijn van harte welkom. U kunt middels het online formulier reageren.

 

 

 

Uithangbord van de herberg ‘De Prins’,

Uithangbord van de herberg ‘De Prins’ Gortel. Zo moet het zijn volgens oud verslag van ‘Felua’ en dus niet van Hotel ‘De Prins’ Apeldoorn. 19e eeuw

 

Model papermolen met droogschuur, 1909

Papiermolen met droogschuur. Schaal 1:10 model van de vroegere water-papiermolen aan de Vlijtseweg. Deze zgn. ‘stinkmolen’ werd in 1606 gesticht en kreeg zijn eigenaardige naam vermoedelijk, omdat er ook het ‘zemen of touwen’ van leer en het ‘vullen’ van wollen stoffen plaats vond. Beide bewerkingen verspreiden hoogst onaangename geuren. De stinkmolen was de laatste Apeldoornse papierfabriek, die papier maakte met behulp van waterkracht. In 1940 is de molen afgebroken, het restant vernietigde oorlogsgeweld in 1945. Het model is een nauwkeurige weergave.werd vervaardigddoor dhr. J Huijgen en geschonken door Jhr. W. Bas Backer, 1909 Krantenknipsel van de begrafenis van Huijgen, congierge van ” Felua ” 1947

 

Tolbord Gabel no 12, afkomstig van de tol bij de Echoput.

Ovaal houten tolbord, afkomstig van de tol bij de Echoput. Ca. 1800-1820.
Gabel is oorspronkelijk in Frankrijk het woord voor belasting op zout, later ook gebruikt voor andere belastingen. In Nederland voornamelijk voor tol(huis) langs verkeerswegen.

tolbord gabel

 

Het palmhouten kadavertje.

Palmhouten kadaver in eikenhouten doodskist. Memento mori. 18e eeuw. Ca. 1900 aan Felua geschonken door dhr. P.E.H. Leendertz uit Apeldoorn. Achtergrondinformatie te vinden in onderstaande link:

Het palmhouten cadavertje te Apeldoorn B00288 artikel

 

 

Waterleidingbuis, met gekroonde W(ilhelmus R(ex).

Alle emblemen van Koning Stadhouder Willem III, die deze waterleiding tussen 1690 en 1692 liet aanleggen van Hoog Soeren en Assel naar het Paleis Het Loo, over een lengte van 13 km. door het 6000 man sterke garnizoen van Hattem (en andere steden). Dit zijn aardewerken buizen, in mallen gemaakt. 1690-1692.

In een oud artikel van J.L.A. Cremer, ‘Een vergeten waterwerk uit de 17e eeuw’, kunt u er meer over lezen.

 

Nieuws

Uitgekomen;

Liefde voor de Middeleeuwen,

een bloemlezing uit artikelen van drs. R.M. Kemperink.

Onder redactie van Burchard Elias en Han Tetterode Ravestein is er met zorg een keuze gemaakt uit middeleeuwse artikelen van drs. R.M. Kemperink. Er is gekozen voor artikelen die niet gemakkelijk te vinden zijn in boeken en tijdschriften. Ze handelen over missionarissen als Wilibrord, Bonifatius en Liafwin, vroege middeleeuwers als gravin Adela van Hamaland en de schrijver Rodulfus Glaber en zijn Historien, pelgrims en het mirakel van Amersfoort van 1444, en de oudste geschiedenis van Amersfoort, Apeldoorn en de Veluwe. De bundel wordt afgesloten met een beknopte bibliografie.

Dit boek is te bestellen via Els Kemperink- Middeldorp;

kemperinkels@gmail.com

Kosten 15 euro ( exlusief verzendkosten)

 

 

 

Op www.dutchjewelleryplatform.nl 

wordt het verhaal áchter het sieraad verteld.

(info afkomstig van website CODA)

Dutch Jewellery Platform is het platform voor het moderne (auteurs)sieraad.

Dutch Jewellery Platform is een online platform voor het moderne (auteurs)sieraad. Op deze website wordt aan de hand van tekeningen, brieven, krantenartikelen en ander documentatiemateriaal uit sieraadarchieven het verhaal achter het sieraad verteld. Musea, galeries, ontwerpers, sieraadliefhebbers en –professionals kunnen een profiel aanmaken om verhalen en anekdotes over het moderne auteurssieraad te vertellen en zichzelf te presenteren. Kenners en liefhebbers bouwen zo samen aan een kennisbank over het moderne auteurssieraad.

‘Room for a finger’, Onno Boekhoudt, 1999, collectie CODA

Dutch Jewellery Platform is een initiatief van CODA Museum. De website is ontworpen door drie oud-studenten Interaction Design van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem: Thomas Boland, Roel Oortgiesen en Doeke Wartena. Het online platform wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 21.

 Nu te zien in CODA

Veranderende Vormen

Nicolaas Thuys in atelier

Nicolaas Thuys, sieraadontwerper en edelsmid

23.05 t/m 16.08.2015

‘Wie mijn werk wil verstaan moet er maar naar kijken en meestal nog eens kijken en nog eens kijken.”
- Nicolaas Thuys -

In de periode rond 1965 zijn veel edelsmeden op een andere manier naar het sieraad gaan kijken waarbij ze het meer als kunst dan als kunstnijverheid gingen benaderen. Nicolaas Thuys (1927-1989) was één van hen. In bijna ieder overzichtswerk over het Nederlandse auteurssieraad wordt hij als één van de ontwerpers genoemd in wiens oeuvre deze veranderingen duidelijk zichtbaar zijn. In de tentoonstelling Veranderende Vormen besteedt CODA Museum vanaf 23 mei aandacht aan deze sieraadontwerper en edelsmid.

Veelzijdige tentoonstelling

In de tentoongestelde sieraden en objecten is goed te zien is hoe de stijl van Thuys veranderde van rijkelijk gedecoreerde bloem- en diervormen in meer geometrische vormen. Thuys maakte voornamelijk sieraden, maar vervaardigde ook gebruiksvoorwerpen, de nadruk lag daarbij vooral op vrij werk. Hij werkte verder ook als beeldhouwer, tekenaar en ruimtelijk vormgever. In de tentoonstelling Veranderende Vormen komen al deze aspecten aan bod.

Archief Nicolaas Thuys

CODA beheert het archief van Nicolaas Thuys dat onlangs geheel is ontsloten. De pareltjes uit dit archief die het denkproces achter de sieraden tonen, zijn ook te vinden op Dutch Jewellery Platform - het online platform over het moderne (auteurs)sieraad.

 

Erfgoedfestival in Gelderland.

Klik op deze link voor de infokrant. 

 

Persbericht

Arnhem, 11-3-2015

Gemaakt in Gelderland in de startblokken

Het erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland is klaar voor de start.

De nieuwe website gemaaktingelderland.nl staat nu online.

Daarop staan alle activiteiten vermeld die tijdens de festivalperiode van 12 juni t/m 20 september in heel Gelderland plaatsvinden. Op de site staat een overzicht van alle deelnemers. Om alvast in festivalstemming te komen, biedt deze site ook een serie verhalen die bezoekers meenemen in de rijke historie van de Gelderse maakindustrie. Zoeken naar wat er allemaal te doen is, kan op verschillende manieren: op thema, op soort activiteit en op plaats. Het kaartje is handig om een bezoek aan het festival te plannen. De nieuwe website sluit naadloos aan op de festivalstijl ‘Maak Het Mee’. Activiteiten aanmelden De festivalwebsite is een dynamisch platform. Deelnemers kunnen tot de laatste festivalweek activiteiten aanmelden via het online formulier. Alle activiteiten worden op de website getoond. Voor de gedrukte festivalkrant sluit de aanmelddatum van activiteiten eind maart. Deze festivalkrant is een coproductie met mediapartner de Gelderlander / de Stentor en wordt begin juni in een oplage van 300.000 stuks door heel Gelderland verspreid.

Foto’s en verhalen gezocht

Bedrijven met een rijke historie hebben vaak een interessant verhaal te vertellen. Naar die boeiende verhalen is de festivalorganisatie op zoek, liefst met mooie foto’s erbij. Deze verhalen komen allemaal op de website te staan en zorgen voor een extra stukje beleving bij de festivalbezoekers. Meedoen aan het festival kan natuurlijk ook: http://www.gemaaktingelderland.nl/deelnemers/meld-een-activiteit-aan/.

Meer informatie nodig? mail of bel met de organisatie: info@gemaaktingelderland.nl, T. 026 352 1686.